Bezpłatna terapia w Poradni Logopedycznej w Tucholi

Bezpłatna terapia w Poradni Logopedycznej w Tucholi

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej indywidualnej terapii logopedycznej
w Poradni Logopedycznej w Tucholi

tel. 693-877-033

Centrum Logopedii.. uprzejmie informuje, że w Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Świeckiej 105 w Tucholi funkcjonuje Poradnia Logopedyczna prowadząca bezpłatną terapię dla dorosłych i dzieci.
Warunkiem skorzystania jest:
Dostarczenie aktualnego skierowania na leczenie wydanego przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub innego specjalistę ( neurolog, laryngolog ).
Skierowanie może być wydane w postaci e-skierowania uzyskanego w drodze teleporady.
Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie pod
nr 693-877-033 w godzinach pracy poradni
lub 34/3285-111 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Zapraszamy na indywidualną terapię bez kolejek.

Skip to content