http://splubiewo.edu.pl/en/

Projekty zrealizowane

PROJEKT: “SZKOŁA WSPÓŁPRACY…”

12 kwietnia 2015 by Krystian Puczyński

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do…

Czytaj więcej »

PROJEKT: “WARSZTATY MAŁEGO ARCHITEKTA…”

12 października 2014 by Krystian Puczyński

Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej wraz z dwiema bydgoskimi szkołami uczestniczą w projekcie edukacyjnym, dotyczącym kształtowania przestrzeni. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, realizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaUniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Zajęcia prowadzi czwórka studentów kierunku Architektura i Urbanistyka: Natalia Krzemkowska, Natalia Łuczak, Marta Stogowska, Szymon Kowalski. Projekt…

Czytaj więcej »

REALIZUJEMY PROJEKT: “REGION NAUK ŚCISŁYCH”

6 października 2014 by Krystian Puczyński

Od września 2014 roku do czerwca 2015 roku w naszej szkole realizowany jest projekt: “Region Nauk Ścisłych”, w których uczestniczą wybrani uczniowie klas I-III gimnazjum. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich. W ramach projektu zostaną wypracowane: program skierowany do uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, program zajęć wyrównawczych dla…

Czytaj więcej »

ZS LUBIEWO NA TROP-IE NATURY

12 kwietnia 2014 by Krystian Puczyński

Zespół Szkół w Lubiewie przystąpił do kolejnego projektu ekologicznego. Tym razem współpracujemy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który przygotował projekt “Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i  Promocji Natury w województwie kujawsko – pomorskim” (TROP Natury).  Współfinansowany jest on ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego i potrwa do lutego 2015 roku. W ramach projektu przewidziany jest szereg…

Czytaj więcej »

PROJEKT: “W-F Z KLASĄ”

12 października 2013 by Krystian Puczyński

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie…

Czytaj więcej »

PROJEKT EDUSCIENCE…

12 listopada 2012 by Krystian Puczyński

Od bieżącego roku szkolnego 31 uczniów klas I gimnazjum objętych jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce – EDUSCIENCE. Jesteśmy jedną z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce. Elementy nowatorskie proponowane w ramach projektu to: – demonstrowanie, na podstawie przeprowadzanych eksperymentów praktycznych zastosowań wiedzy przyrodniczej – wykorzystywanie różnych technik przekazu wiedzy – transmisje…

Czytaj więcej »

PROJEKT: ĆWICZĘ, UCZĘ, WYGRYWAM…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Beneficjentem projektu jest Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz – placówka akredytowna.  Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014 Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów gimnazjów. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: Językowe Sportowe Informatyczne Matematyczno-przyrodnicze Wsparcie psychologiczne Uczniowie są uczestnikami wszystkich zajęć. Projekt ma charakter wychowawczy….

Czytaj więcej »

PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Cele projektu są zgodne założeniami „Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013” Cel projektu: Wzrost efektów kształcenia 7 tys. uczniów, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki, przyrody lub informatyki i j. obcego. link do strony…

Czytaj więcej »

1 2