Projekty zrealizowane

„WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC”

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2012 . Cele Projektu to m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych,…

Czytaj więcej »

ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

W naszej szkole w latach 2009 – 2011 jest realizowany projekt „Za rękę z Einsteinem”. Zajęcia odbywają się z zakresu przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego. Adresatami projektu są uczniowie gimnazjum. Jest to projekt między wojewódzki (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Koordynatorem projektu jestPolitechnika Gdańska. Wspierają ja dwie inne uczelnie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna. strona projektu: http://www.albert.mif.pg.gda.pl/ Strona…

Czytaj więcej »

BOROWIACY W TEATRZE ŻYCIA

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Zespół Szkół w Lubiewie przystąpił do realizacji projektu „Borowiacy w teatrze życia”. Zajęcia trwają od połowy października 2009 roku. Zakończą się w lipcu 2010 roku. Mają one na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób w nich uczestniczących, są kierowane do tych, którzy chcą ugruntować, poszerzyć swą wiedzę czy rozwinąć umiejętności z różnych przedmiotów. W naszej szkole odbywa…

Czytaj więcej »

„BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY”

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Nasze gimnazjum bierze udział w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz Powiat Tucholski, programie rozwojowym szkół i placówek oświatowych, który m.in. ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane w ramach tegorocznego projektu noszą nazwę „Borowiacy w labiryntach wiedzy”.

W DRODZE DO SUKCESU…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Od września 2010 roku do czerwca 2011 roku realizowany jest w naszej szkole projekt „W drodze do sukcesu”. W projekcie „Droga do sukcesu” uczestniczyć mogą uczniowie w wieku 10-13 lat, w tym 50 % dziewcząt i 50 % chłopców wymagających wsparcia, uczniów II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, tj. klas 4, 5 i 6 szkół specjalnych…

Czytaj więcej »

MKK – MOJE KLUCZOWE KOMPETENCJE

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Projekt „MKK – Moje Kluczowe Kompetencje”realizowany jest w terminie od sierpnia 2010 do końca lipca 2013 roku przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., należące do grupy Syntea SA. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Wsparciem zostanie objętych 2700 osób. Poprzez…

Czytaj więcej »

AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW…

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Mottem przyświęcającym idei Akademii Młodych Noblistów jest cenna myśl Noblisty Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży gimnazjalnej, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie realizuje projekt Akademia Młodych Noblistów. Ponad…

Czytaj więcej »

1 2