Dokumenty szkolne

PRAWO SZKOLNE:

WZORY DOKUMENTÓW SZKOLNYCH:

 

RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA – przed reformą:

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA:

UWAGA !!! do otwarcia plików (.pdf, .doc, .xls) potrzebne są odpowiednie programy (np. adobe readeropenoffice)