http://splubiewo.edu.pl/en/

Dokumenty szkolne

PRAWO SZKOLNE:

WZORY DOKUMENTÓW SZKOLNYCH:

 

RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA – przed reformą:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA:

UWAGA !!! do otwarcia plików (.pdf, .doc, .xls) potrzebne są odpowiednie programy (np. adobe readeropenoffice)