Kolejne spotkanie na kółku chemicznym…

Kolejne spotkanie na kółku chemicznym…

Tym razem na zajęciach kółka chemicznego uczniowie wykonywali:

  • Spalanie magnezu:

W płomień palnika gazowego wprowadzamy wiórki magnezu umieszczone na łyżce do spalań. Kiedy się zapalą, wyjmujemy łyżkę z płomienia i obserwujemy proces spalania. Magnez, po zapaleniu w płomieniu, spala się gwałtownie w powietrzu.

Reakcja magnezu z tlenem, czyli synteza tlenku magnezu:
2Mg+O2—->2MgO
Jest nazywana spalaniem, ponieważ podczas jej przeprowadzania zachodzi wydzielanie dużej ilości ciepła, jest reakcją egzoenergetyczną. Powstały produkt ma postać białego proszku.

  • Produkcja tlenu podczas termicznego rozkładu nadmanganianu potasu.

Do probówki umieszczonej w łapie statywu wsypujemy ok. 10 g manganianu (VII) potasu. Następnie zamykamy probówkę korkiem z rurką odprowadzającą. Koniec rurki umieszczamy w krystalizatorze wypełnionym wodą. W tym samym krystalizatorze umieszczamy kolbę stożkową napełnioną wodą i odwróconą dnem do góry. Dno probówki z manganianem (VII) potasu ogrzewamy płomieniem palnika. Lekko poruszamy palnikiem w celu zabezpieczenia probówki przed miejscowym przegrzaniem. Na początku pozwalamy przez chwilę wydostawać się pęcherzykom gazu do wody w krystalizatorze. Jest to powietrze z probówki i rurki odprowadzającej. Po chwili wylot rurki odprowadzającej wprowadzamy do kolby stożkowej. Zbieramy wydzielający się gaz. Wyjmujemy kolbę z krystalizatora i trzymając ją dnem do góry zamykamy wylot korkiem. Stawiamy kolbę na stole laboratoryjnym. Otwieramy kolbę i wprowadzamy do jej wnętrza tlące się łuczywo. Następnie wyjmujemy łuczywo i gasimy płomień, lekko nim potrząsając. Ponownie wprowadzamy łuczywo do kolby z gazem zebranym w doświadczeniu.

Obserwacje: W trakcie ogrzewania manganianu (VII) potasu wydziela się bezbarwny gaz. Tlące się łuczywo po wprowadzeniu do kolby z zebranym gazem rozpala się jasnym płomieniem. Po ponownym wprowadzeniu tlącego się łuczywa do kolby z zebranym gazem rozpala się ono ponownie.

Wniosek: W wyniku termicznego rozkładu manganianu (VII) potasu powstaje tlen.

Skip to content