Na lekcji chemii: rozdzielanie mieszanin i korozja…

Na lekcji chemii: rozdzielanie mieszanin i korozja…

Krystalizacja:

Klasa VII a wykonała doświadczenia: w ramach cyklu lekcji poświęconych metodom rozdzielania mieszanin uczniowie wykonali doświadczenie-krystalizacja soli. Taki piękny kryształ soli wyhodował Paweł Junka z klasy 7a.

Proces krystalizacji z roztworu przeprowadza się zwykle w celu wyodrębnienia i oczyszczenia wybranego związku chemicznego. Każdy układ rozpuszczalnik – związek chemiczny ma pewne graniczne stężenie, zwane stężeniem nasycenia, od którego rozpoczyna się krystalizacja. Stężenie to z reguły maleje ze spadkiem temperatury. Krystalizację z roztworu przeprowadza się poprzez schłodzenie roztworu lub odparowanie rozpuszczalnika. Można też przeprowadzać krystalizację dodając stopniowo do roztworu ciecz, w której nie rozpuszcza się jeden z jego składników. Szczególną techniką krystalizacji z roztworu są tzw. metody kroplowe, np. metoda wiszącej kropli.

Korozja:

Na lekcjach poświęconych metalom przeprowadziliśmy doświadczenie – czynniki powodujące korozję. Gwoździe poddaliśmy działaniu powietrza,moczyliśmy w wodzie oraz w oleju jadalnym.

Skip to content