Grono Pedagogiczne

mgr Jolanta Kowalska
Dyrektor Szkoły, matematyka, nauczanie wczesnoszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Roman Gulatowski
w-ce dyrektor szkoły, matematyka, technika
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Danuta Chmara
katecheta, wżr
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Justyna Bartnik
język polski, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, historia

dodatkowo oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

mgr inż. Teresa Gackowska
matematyka, technika, historia
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Hanna Gawin
nauczanie wczesnoszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Waldemar Górecki
wychowanie fizyczne
instruktor szachów, unihokeja
mgr Wiesława Gulatowska
nauczanie wczesnoszkolne, plastyka
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Karolina Helmin
wychowawca świetlicy, przyroda,
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Jacek Janiak
muzyka
mgr Aleksandra Kołakowska
matematyka, fizyka
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Aleksander Kozłowski
język angielski
mgr Monika Kozłowska
język angielski
mgr Gabriela Mrozik
nauczanie wczesnoszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Barbara Lutostańska
nauczanie wczesnoszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Stefan Ochendal
bibliotekarz
dodatkowo ratownik KPP
mgr Wiesława Pianowska
nauczanie wczesnoszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Daria Pieczka
nauczanie wczesnoszkolne, język angielski
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Porożyńska
bilogia, chemia, wychowanie fizyczne
dodatkowo oligofrenopedagog
lic.Krystian Puczyński
fizyka, informatyka,
dodatkowo oligofrenopedagog, ratownik KPP
mgr Małgorzata Puwałowska
język polski
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Hanna Reszkolska-Lipińska
historia
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Iwona Szumińska-Łyczywek
język polski, język rosyjski
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Renata Szymczak
język polski
mgr Grażyna Śliwińska
historia, WOS, religia
dodatkowo oligofrenopedagog, ratownik KPP
mgr Ewa Weyna
technika, wychowawca świetlicy, terapeuta
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Monika Wilkowska-Kowalska
język niemiecki, wychowanie fizyczne
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Anna Witkowska
język niemiecki, język angielski
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Beata Ziółkowska
nauczanie wczesnoszkolne, logopeda
dodatkowo oligofrenopedagog
mgr Barbara Oleksiak
nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
dodatkowo oligofrenopedagog
Ks. mgr Piotr Lubecki
Religia
mgr Krzysztof Łyczywek
technika

dodatkowo: wychowawca świetlicy

 

Skip to content