Rada Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2015/2016 do RSU Zespołu Szkół w Lubiewie weszli:

  • Paulina Zielazna – przewodniczący RSU
  • Kamil Jendryczka– z-ca przewodniczącego RSU
  • Martyna Zabłocka – sekretarz/skarbnik RSU

Regulamin i kompetencje RSU: