http://splubiewo.edu.pl/en/

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. wojska Polskiego w Lubiewie przedstawia się następująco:

  • Mateusz Musolf – przewodniczący RSU
  • Szymon Tymiński– z-ca przewodniczącego RSU
  • Roksana Gaca, Kornelia Ziółkowska – sekretarz RSU

Samorząd pracuje w sekcjach:

  • ORGANIZACYJNA: Jakub Górka, Mateusz Musolf, Arkadiusz Zawiślak, Nikodem Szulc
  • SPÓŁDZIELCZA: Wszyscy członkowie RSU
  • INFORMACYJNA: Nikola Jażdżewska, Roksana Gaca, Kornelia ziółkowska

Ukonstytuowanie Rady Samorządu nastapiło w dniu 13.12.2018 roku.

Regulamin i kompetencje RSU: