Obchody Święta Niepodległości – 10.11.2017r. (piątek)

Obchody Święta Niepodległości – 10.11.2017r. (piątek)

Harmonogram:

13:30 – zbiórka- boisko (omówienie harmonogramu, zasad gry, przydzielenie opiekunów, podział klas na dwie grupy)

13:35- 14:50 – gra edukacyjna/ tworzenie plakatów

*** Gra przeprowadzona zostanie na terenie szkoły. W poszczególnych salach lekcyjnych znajdować się będą stacje z zadaniami. 

Klasy IVa, IVb, Va, Vb, VI –  I piętro                                                     Klasy VIIa, VIIb,  IIb, IIIa, IIIb – II piętro

Na każdym stanowisku na drużyny czekać będą uczniowie odpowiedzialni za przeprowadzenie zadania. Grupa dziesięcioosobowa przybywa na daną stację pod opieką nauczycieli. Poszczególne zadania na stanowiskach są punktowane. Na wykonanie zadania na stacji każda grupa ma 15 minut.  Do każdej drużyny przydzielony zostanie opiekun, który prowadzić będzie drużynę na dane stanowisko. Każda drużyna powinna rozwiązać zadania na 5 stacjach.                

Pozostali uczniowie z klasy pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do sali nr 1 i 2, gdzie będą wykonywać plakaty. O tematyce pracy wychowankowie zostaną poinformowani w piątek. Niezbędne materiały uczniowie otrzymają w salach.

14:55– przejście do Domu Kultury pod opieką nauczycieli

15:00-15:40– koncert „Droga do niepodległości”

15:45 – odjazd autobusów spod Domu Kultury (pamiętajcie, aby ze szkoły zabrać plecaki)

*** Klasy, które kończą zajęcia po 5 lekcji, czekają w sali 22 pod opieką nauczycieli, z którymi później udadzą się na zbiórkę na boisko szkolne. Wszystkich niezbędnych informacji dostarczą Wam wychowawcy lub nauczyciele historii.

Skip to content