Kalendarz roku szkolnego 2021/2022…

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

UWAGA!!!
Może on ulec pewnym zmianom (czerwony kolor), o których poinformujemy na bieżąco poprzez stronę szkoły lub poprzez e-dziennik!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzesień 2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 wrzesień 2021
Pierwsze Zebranie rodziców 8 wrzesień 2021

o godzinie poinformują wychowawcy klasowi poprzez e-dziennik

Dzień Edukacji Narodowej 14 październik 2021

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 15 październik 2021
Wszystkich Świętych (dzień wolny) 1 listopad 2021
Święto Niepodległości (dzień wolny) 11 listopad 2021
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 listopad 2021
Wywiadówka trójstronna (nauczyciel, rodzic, uczeń) listopad 2021

dokładny termin zebrania z rodzicami, nauczycielami i uczniami będzie ustalony i podany poprzez e-dziennik

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

·         część humanistyczna

·         część matematyczna

·         część z języka obcego nowożytnego

 

grudzień 2021

grudzień 2021

grudzień 2021

 

Wystawienie informacji o zagrożeniach
na I semestr
13 grudzień 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021
Nowy Rok (dzień wolny) 1 styczeń 2022
Proponowane oceny semestralne 5 styczeń 2022
Święto Trzech Króli (dzień wolny) 6 styczeń 2022
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 7 styczeń 2022
Ostateczne oceny semestralne 10 styczeń 2022
Rada klasyfikacyjna 13 styczeń 2022
Ferie Zimowe (woj. kujawsko-pomorskie) 17 – 30 stycznia 2022
Koniec I semestru nauki 31 stycznia 2022
Zebranie rodziców podsumowujące I półrocze luty 2022

(sposób organizacji spotkania oraz konkretny termin zostanie podany przez e-dziennik)

Próbne egzaminy ósmoklasisty

·         część język polski

·         część matematyka

·         część z języka obcego nowożytnego

 

marzec 2022

marzec 2022

marzec 2022

Rekolekcje 2022 termin i forma zostaną podane w późniejszym terminie
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Święto Pracy (dzień wolny) 1 maja 2022
Dzień Flagi RP (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 2 maja 2022
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień wolny) 3 maja 2022
 

Egzamin ósmoklasisty 

 

24 maja 2022 – język polski
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych dydaktycznych
25 maja 2022 – matematyka
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 maja 2022 – język obcy
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zebranie rodziców maj 2022

(dokładny termin zostanie podany przez e-dziennik)

Wystawienie informacji o zagrożeniach na II semestr 20 maja 2022 r.
Informacja o przewidywanych ocenach końcowo – rocznych 10 czerwca 2022r.
Boże Ciało (dzień wolny) 16 czerwca 2022
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17 czerwca 2022
Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 2020/21 20 czerwiec 2022
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021
Skip to content