http://splubiewo.edu.pl/en/

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020…

Kalendarium na rok szkolny może ulec pewnym zmianom, o których poinformujemy na bieżąco poprzez stronę szkoły lub e-dziennik!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2019
Pierwsze Zebranie rodziców 25 września 2019 godz. 15:30

 wrześniowe zebranie z rodzicami będzie podane poprzez e-dziennik

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wszystkich Świętych 1 listopada 2019
Święto Niepodległości 11 listopada 2019
Wywiadówka trójstronna (nauczyciel, rodzic, uczeń) listopad 2019

dokładny termin zebrania z rodzicami, nauczycielami i uczniami będzie ustalony i podany poprzez e-dziennik

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

·         część humanistyczna

·         część matematyczna

·         część z języka obcego nowożytnego

z Nową Erą

 

grudzień 2019

grudzień 2019

grudzień 2019

 

Wystawienie informacji o zagrożeniach na I semestr  20 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019
Nowy Rok 1 styczeń 2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2, 3 stycznia 2020
Święto Trzech Króli 6 styczeń 2020
Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych 15 stycznia 2020
Ferie Zimowe 27.01 – 09.02.2020
Rada klasyfikacyjna 22 stycznia 2020
Koniec I semestru nauki 31 stycznia 2020
Zebranie rodziców podsumowujące I półrocze 12 luty 2020
Próbne egzaminy ósmoklasisty

·         część język polski

·         część matematyka

·         część z języka obcego nowożytnego

 

luty 2020

luty 2020

luty 2020

Rekolekcje 2020 10.02. – 12.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9.04. – 14.04.2020
Egzamin ósmoklasisty 

 

21.04.2020 – język polski

22.04.2020 – matematyka
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.04.2020 język obcy
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych

UWAGA!

W drugim i trzecim dniu egzaminu ósmoklasisty – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej

22, 23 kwietnia 2020
Święto Pracy (dzień wolny) 1 maja 2020
Dzień Flagi RP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2020
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień wolny) 3 maja 2020
Zebranie rodziców 20 maja 2020
Wystawienie informacji o zagrożeniach na II semestr 26 maja 2020
Informacja o przewidywanych ocenach końcowo – rocznych 10 czerwca 2020
Boże Ciało (dzień wolny) 11 czerwca 2020
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 czerwca 2020
Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 17 czerwca 2020
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020