Kalendarz roku szkolnego 2018/2019…

Kalendarium na rok szkolny może ulec pewnym zmianom, o których poinformujemy na bieżąco poprzez stronę szkoły lub e-dziennik!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2018
Pierwsze Zebranie rodziców  wrześniowe zebranie z rodzicami będzie ustalone i podane poprzez e-dziennik
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018
Wszystkich Świętych 1 listopada 2018
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopad 2018
Święto Niepodległości 11 listopada 2018
Wywiadówka trójstronna (nauczyciel, rodzic, uczeń) zebranie z rodzicami, nauczycielami i uczniami będzie ustalone i podane poprzez e-dziennik
Próbne egzaminy gimnazjalne:

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego

z Nową Erą

 

 

listopad 2018

listopad 2018

listopad 2018

 

 

Wystawienie informacji o zagrożeniach na I semestr  
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018
Święto Trzech Króli 6 styczeń 2019
Ferie Zimowe 14.01-27.01.2019
Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
Rada klasyfikacyjna
Koniec I semestru nauki 31 stycznia 2019
Zebranie rodziców podsumowujące I półrocze
Próbne egzaminy gimnazjalne

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego

 

luty 2019

luty 2019

luty 2019

Rekolekcje 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019
Egzaminy gimnazjalne

·         część humanistyczna

·         część matematyczno – przyrodnicza

·         część z języka obcego nowożytnego – dla pozostałych uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 kwietnia 2019

 

11 kwietnia 2019

 

 12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

·         język polski

·        matematyka

·         język obcy nowożytny

 

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

Święto Pracy (dzień wolny) 1 maja 2019
Dzień Flagi RP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień wolny) 3 maja 2019
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie informacji o zagrożeniach na II semestr
Zebranie rodziców
Boże Ciało (dzień wolny) 20 czerwca 2019
Informacja o przewidywanych ocenach końcowo – rocznych  
Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019