Kalendarz roku szkolnego 2022/2023…

Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

UWAGA!!!
Może on ulec pewnym zmianom (czerwony kolor), o których poinformujemy na bieżąco poprzez stronę szkoły lub poprzez e-dziennik!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2022
Pierwsze zebranie rodziców 22 września 2022
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 października 2022
Wszystkich Świętych (dzień wolny) 1 listopada 2022
Święto Niepodległości (dzień wolny) 11 listopada 2022
Wywiadówka trójstronna (nauczyciel, rodzic, uczeń) listopad 2022

dokładny termin zebrania z rodzicami, nauczycielami i uczniami będzie ustalony i podany poprzez e-dziennik

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

·         część humanistyczna

·         część matematyczna

·         część z języka obcego nowożytnego

 

grudzień 2022

grudzień 2022

grudzień 2022

 

Wystawienie informacji o zagrożeniach
na I semestr
22 grudnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022
Nowy Rok (dzień wolny) 1 stycznia 2023
Proponowane oceny semestralne 18 stycznia 2022
Święto Trzech Króli (dzień wolny) 6 stycznia 2023
Rada klasyfikacyjna  25 stycznia 2023
Ferie zimowe (woj. kujawsko-pomorskie) 30 stycznia – 12 lutego 2023
Koniec I semestru nauki 31 stycznia 2023
Zebranie rodziców podsumowujące I półrocze 15 lutego 2023
Próbne egzaminy ósmoklasisty

·         część język polski

·         część matematyka

·         część z języka obcego nowożytnego

 

marzec 2023

marzec 2023

marzec 2023

Rekolekcje 2023 termin i forma zostaną podane w późniejszym terminie
Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023

Święto Pracy (dzień wolny) 1 maja 2023
Dzień Flagi RP (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 2 maja 2023
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (dzień wolny) 3 maja 2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 4-5 maja 2023
 

Egzamin ósmoklasisty 2023

 

23 maja 2023 – język polski
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych dydaktycznych
24 maja 2023 – matematyka
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25 maja 2023 – język obcy
klasy I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zebranie rodziców maj 2023

(dokładny termin zostanie podany przez e-dziennik)

Wystawienie informacji o zagrożeniach na II semestr 19 maja 2023 r.
Informacja o przewidywanych ocenach końcowo – rocznych 12 czerwca 2023r.
Boże Ciało (dzień wolny) 8 czerwca 2023
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 czerwca 2023
Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego 2022/23 19 czerwca 2023
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023
Skip to content