OTRZYMALIŚMY WYNIKI EGZAMINU CAMBRIDGE

OTRZYMALIŚMY WYNIKI EGZAMINU CAMBRIDGE

PO MIESIĄCU OCZEKIWANIA OTRZYMALIŚMY W KOŃCU WYNIKI EGZAMINU CAMBRIDGE, DO KTÓREGO NASI UCZNIOWIE PRZYSTĄPILI 8 MARCA. MIMO OGROMNEGO STRESU Z JAKIM WIĄZAŁ SIĘ EGZAMIN USTNY, WSZYSCY ZDAJĄCY OTRZYMALI Z CZĘSCI USTNEJ NAJWYŻSZY WYNIK. NA DRUGIM MIEJSCU ZNALAZŁY SIĘ CZYTANIE Z PISANIEM, A NA TRZECIM ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. DWÓCH UCZNIÓW Z WSZYSTKICH TRZECH CZĘŚCI OTRZYMAŁO NAJWYŻSZE OCENY. NASI UCZNIOWIE PRZYSTĄPILI DO DWÓCH EGZAMINÓW YOUNG LEARNERS: STARTERS ORAZ MOVERS. EGZAMINY YOUNG LEARNERS SĄ TO EGZAMINY PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. EGZAMINY YOUNG LEARNERS WYZNACZAJĄ UCZNIOM JASNĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH OD POZIOMU A1 DO A2 WEDŁUG SKALI CEFR ( WYZNACZONEJ PRZEZ RADĘ EUROPY 6 STOPNIOWEJ SKALI POZIOMU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ). WARTO PRZYSTĘPOWAĆ DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE, PONIEWAŻ STANOWIĄ WIARYGODNE ODZWIERCIEDLENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIA.JEST TO ISTOTNE ZWŁASZCZA NA ETAPIE SZKOLY PODSTAWOWEJ, KIEDY UCZNIOWIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ TYLKO DO JEDNEGO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA OBCEGO JAKIM JEST EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. PONADTO, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NIE SPRAWDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ W JĘZYKU OBCYM. EGZAMINY CAMBRIDGE OCENIAJĄ 4 ELEMENTY: MÓWIENIE, CZYTANIE Z PISANIEM, SŁUCHANIE.
SKONSTRUOWANE SĄ TAK ABY, SPRAWIEDLIWIE SPRAWDZIĆ KOMPETENCJE UCZĄCYCH SIĘ. POZWALAJĄ UCZNIOM W PRZYJEMNY I ŁAGODNY SPOSÓB ZDOBYĆ POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA WYNIESIONE Z PIERWSZYCH KONTAKTÓW Z EGZAMINAMI. TESTY PRZEBIEGAJĄ BEZSTRESOWO, MAJĄ FORMĘ ROZMOWY Z EGZAMINATOREM CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT, KTÓRY JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY DO PRACY Z DZIEĆMI. EGZAMINY WZMACNIAJĄ WIARĘ DZIECKA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI, A PRZEZ TO PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO SUKCESÓW EDUKACYJNYCH W PRZYSZŁOŚCI I ZDAWANIA CORAZ TRUDNIEJSZYCH EGZAMINÓW. ICH WYNIK POZWALA RODZICOM I NAUCZYCIELOM OCENIĆ POCZYNIONE PRZEZ DZIECKO POSTĘPY I STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA DO NAUKI.
JESTEŚMY BARDZO DUMNI Z NASZYCH UCZNIÓW, SERDECZNIE IM GRATULUJEMY !!! POZOSTAŁYCH ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH I ZACHĘCAMY DO PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW.

Skip to content