http://splubiewo.edu.pl/en/

PLASTYKA

UWAGA!
Wykonane prace plastyczne, zadania pisemne należy sfotografować i przesłać na adres: wies-g@wp.pl
Uwaga!
Proszę uczniów  wszystkich klas o systematyczne przesyłanie zdjęć prac plastycznych na mój adres. Czekam na zaległe prace z zeszłego tygodnia.

Pozdrawiam W. Gulatowska

 

Plastyka klasa 4

Zadanie 3pobierz materiał do tego zadania   (termin do: 29.03.2020)

 

Zadanie 2

Zadania do wykonania do piątku – 27.03.2020

Przeczytaj tekst ze str. 52 pt. -Techniki mieszane oraz wykonaj ćwiczenie zawarte pod tematem. Zapamiętaj jak tworzyć techni8ki mieszane.

Praca po powrocie do szkoły na ocenę.

Zadanie 1

Zadania do wykonania do piątku – 20.03.2020

Przeczytaj tekst ze str. 52 pt. -Techniki mieszane oraz wykonaj ćwiczenie zawarte pod tematem. Zapamiętaj jak tworzyć techniki mieszane.
Praca po powrocie do szkoły na ocenę.

 


Plastyka klasy 5

Zadanie 2

Zadanie z plastyki 23 marca – pobierz materiał

Zadanie 1

Zadania do wykonania do piątku na ocenę po powrocie do szkoły.
Przeczytaj temat kompozycja statyczna: na str. 52.

Narysuj pastelami całą swoja rodzinę –jako zdjęcie portretowe w kompozycji statycznej wzorując się na obrazie zawartym w temacie: pastelami olejnymi w stonowanych barwach- w wąskiej gamie barwnej. Pomyśl , jak ustawić rodzinę. Zaplanuj dobrą kompozycje  Można uwzględnić zwierzęta.
Praca oceniona będzie po powrocie do szkoły.

 


Plastyka klasy 6

Zadanie 2 – wtorek 24 marca

Wykonaj polecenie 2 /80. Wytnij z brystolu lub sztywnego bloku koło wielkości małego talerzyka . Pokryj go 2 mm warstwa plasteliny. Stwórz medal nanosząc plastelinę (litery ,cyfry, kształt tego co chcesz wykonać w środku).

Zadanie 1

Praca do wykonania na piątek 20.03.2020.  Do oceny po powrocie do szkoły.

Przeczytaj tekst  Rzeźba ze str.72 do 76.  Napisz w zeszycie temat Rzeźba i zapisz definicję rzeźby. Potem wypisz wszystkie rodzaje rzeźb. ( Z wyjątkiem klasy 6 c, która to już ma).

Potem wszyscy wykonają ćw. 4 na str. 80. Będzie to rzeźba konstrukcyjna stworzona z różnych przedmiotów za pomocą różnych połączeń. Temat rzeźby może być dowolny.

 


Plastyka dla klasa 7 a i 7 b

 

Zadanie 2 – wtorek 24 marca

Przeczytaj polecenie i wykonaj ćw. 1/65 . Nadaj  dwa tytuły.
Prześlij zdjęcie tej pracy.

Zadanie 1
Zadania do wykonania do piątku (20.03.2020)

Przeczytaj treść tematu: Analiza dzieł sztuki – od str. 52 do  63 i odpowiedz na  3 pytania zawarte w ramce na str. 52 O tym się dowiesz. Krótko i zwięźle.
Praca na ocenę.