http://splubiewo.edu.pl/en/

PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

12 października 2012 by Krystian Puczyński

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Cele projektu są zgodne założeniami
„Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013”

Cel projektu:

Wzrost efektów kształcenia 7 tys. uczniów, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki, przyrody lub informatyki i j. obcego.

link do strony projektu: http://projektunijny.cen.bydgoszcz.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Skip to content