Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę”. Program ma na celu umożliwienie uczniom udziału w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież pozna również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra na zaplanowane wyjazdy stanowią 80% całkowitego kosztu wycieczki, pozostałe 20% to wkład własny rodziców.

W ramach przyznanych środków odbędą się 2 wycieczki:

– dla klas I-III jednodniowa wycieczka do Torunia

– dla klas IV-VIII trzydniowa wycieczka do Gdańska

Skip to content