PROJEKT: „SZKOŁA WSPÓŁPRACY…”

12 kwietnia 2015 by Krystian Puczyński

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. W ramach projektu szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w placówce. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Oficjalna strona projektu: http://szkolawspolpracy.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *