Przygotowujemy się do pracy klasowej…

Przygotowujemy się do pracy klasowej…

Uczniowie klas IV przygotowywali się do pracy klasowej z matematyki. Zostali podzieleni na grupy według kolorów. Zadaniem grup było odszukanie zadań z odpowiednim kolorem, które były rozłożone na korytarzu szkolnym. Następnie rozwiązywali zadania z działu „Systemy zapisu liczb”. Praca w grupach przebiegała w atmosferze uczenia się.  W rozwiązywanie zadań byli zaangażowani wszyscy członkowie zespołów. Następnie grupy wymieniły się kartami pracy i dokonywały oceny poprawności obliczeń poszczególnych zadań .Taka forma podsumowania działu umożliwiła uczniom  ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności opanowanych z tego działu oraz dała im informację zwrotną nad czym jeszcze muszą popracować.

Jolanta Kowalska

Skip to content