Rekrutacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Lubiewo z 19 stycznia 2021 roku termin składania wniosków jest od 1marca do 26 marca 2021 r.

Wnioski można składać poprzez:

  1. Przesłanie skanu (ewentualnie wyraźnych zdjęć) wniosku na: sekretariat@splubiewo.edu.pl
  2. Złożenie wersji papierowej w sekretariacie lub do biura Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego do ustawionego w korytarzu pojemnika  w zamkniętych kopertach po uprzednim kontakcie telefonicznym – 512 864 125 lub 512 864 168.

Wybierając rozwiązanie 2 lub 3 niezbędne są następujące dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content