Szkolny Dzień Profilaktyki

Szkolny Dzień Profilaktyki

Październik w naszej szkole rozpoczęliśmy profilaktycznie.  W poniedziałkowe przedpołudnie gościliśmy m.in. Mirka Kolczyka  z Artystycznym Programem Profilaktyki Uzależnień Antymina. Raper uświadamiał uczniom negatywne skutki uzależnień, podkreślał znaczenie tak ważnych w życiu wartości jak wiara i rodzina. Wprowadził młodzież w klimat freestyle’a wykonując kilka autorskich utworów.

W dalszej części dnia  uczniowie klas IV- VI wzięli udział w warsztatach nt. uzależnienia od telefonu, gier komputerowych poprowadzonych  przez p. J. Żukowską – terapeutkę uzależnień. Podczas zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dowiedzieli się jak należy zachować się w sytuacji omdlenia, krwotoku z nosa, zranienia, oparzeniach. Starsi uczniowie przećwiczyli ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz masaż serca wykonywany na fantomach pod okiem p. S. Ochendala i absolwentki naszej szkoły M. Zabłockiej.

Grupa najmłodszych dzieci spotkała się ze strażakami w jednostce OSP w Lubiewie. Młodzi słuchacze z ciekawością obejrzeli budynek Straży Pożarnej, utrwalili numery alarmowe oraz zapoznali się  z poprawnym zgłaszaniem zagrożenia. Mieli możliwość zobaczyć wyposażenie pojazdu i sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Najstarsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień z Polskiego Centrum Profilaktyki p. Magdalenę Michalską i p. Marka Nowakowskiego. Tematyka warsztatów dotyczyła umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami  oraz uzależnienia od Internetu, telefonu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Równolegle do odbywających się spotkań i warsztatów trwał turniej unihokeja pod opieką  n-li wychowania fizycznego –  p. W. Góreckiego i K. Puczyńskiego. Zwyciężyła drużyna reprezentowana przez uczniów klasy VIIIa.

Dziękujemy prowadzącym za zaangażowanie i współpracę w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Skip to content