Uruchomienie Classroom / Meet na urządzeniach mobilnych (telefon, tablet)

Uruchomienie Classroom / Meet na urządzeniach mobilnych (telefon, tablet)

  1. Instalujemy w sklepie play przeglądarke Firefox
  2. W pasku adresu wpisujemy classroom , przechodzimy na classroom i logujemy konto
  3. Po zalogowaniu na classroom, w dolnym prawym rogu rozwijamy menu (3 kropeczki)
  4.  Wybieramy opcję “wersja na komputer” – tą opcję trzeba uaktywnić za każdym razem jeśli uruchamiamy classroom.
  5. Przechodzimy w wybrane zajęcia
  6. Kopiujemy link do meet, przytrzymując palcem odnośnik(link) i wybieramy opcję “kopiuj odnośnik”
  7. W pasku adresu, znajdującym się na dole ekranu, klikając w niego usuwamy aktualnie wpisany adres internetowy i przytrzymując palcem wybieramy opcję wklej.
  8. Potwierdzamy na przejscie wklejonego adresu wybierając na klawiaturze “ptaszek” ✓
  9. Podczas uruchamiania ekranu meet, urządzenie poprosi nas o zezwolenie uprawnień do uruchomienia kamery oraz mikrofonu (wszelkie komunikaty potwierdzamy i zezwalamy) klikamy “Zezwól”
Skip to content