http://splubiewo.edu.pl/en/

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poniżej materiały do realizacji w czasie nauczania zdalnego z przedmiotu wychowanie fizyczne. Materiał do realizacji został podzielony na tygodnie.

Aby kontrolować waszą aktywność prosimy o stworzenie i wypełnienie karty aktywności. Każdą Waszą aktywność:

– wykonanie zadania wskazanego przez nauczyciela,
– inne aktywności fizyczne wymyślone przez Was (np. spacer, gimnastyka, taniec itp.)

wpisujecie w kolejną rubryczkę, a rodzic potwierdza wpis własnoręcznym podpisem.

Następnie po powrocie do szkoły zbierzemy karty i wystawimy oceny za aktywność.

UWAGA! Pamiętajcie żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać pod opieką rodziców/osób prawnych!

Wzór karty aktywności – Pobierz


Materiał z wychowania fizycznego: