ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY NA KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ…

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY NA KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ…

Szkoła Podstawowa w Lubiewie należy do w Klubu Szkół Uczących Się i od 2 lat wdraża
i rozwija Obserwację Wybranych Uczniów – praktykę wspólnej pracy grupy nauczycieli na rzecz lepszego uczenia się i nauczania.

Obserwacja Wybranych Uczniów to praktyka, która opiera się  na innych zasadach niż powszechnie stosowana w szkole obserwacja. Jej celem jest przesunięcie punktu ciężkości z obserwacji działań nauczyciela na obserwację uczniów po to, żeby odnaleźć odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można najlepiej pomóc uczniowi, aby wspierać go w rozwijaniu jego uczenia się?

Główna idea  praktyki opiera się na sprawdzonym założeniu: pomagając grupie uczniów, których wybieramy do obserwacji, pomagamy wszystkim uczniom w klasie.

Jak to działa? Zapraszamy 10 października na konferencję upowszechniającą do Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Udział w konferencji to najlepsza okazja, by lepiej poznać ten sposób współpracy nauczycieli w doskonaleniu nauczania i przekonać się o korzyściach dla uczenia się uczniów.

Nauczyciele szkoły Podstawowej w Lubiewie od wielu lat wykorzystują także z sukcesem w codziennej praktyce ocenianie kształtujące, o czym goście konferencji będą mieli okazję przekonać się na własne oczy,

WSTĘPNY HARMONOGRAM KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBIEWIE

10 października 2018

Udział w konferencji można zgłosić telefonicznie: 512 864 153 lub pisząc na adres: sekretariat.splubiewo@wp.pl.

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

GODZINA
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 Powitanie i omówienie harmonogramu
9:30 – 11:30 Warsztat  ,,OWU w pigułce”, (Monika Wilkowska-Kowalska i Karolina Helmin)

Kawa i słodki poczęstunek

Warsztat ,,Metody rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem” (Justyna Bartnik i Iwona Szumińska – Łyczywek)

Warsztat „Podstawowe metody pracy w OK” (Aleksandra Kołakowska i Wiesława Pianowska) w przerwie kawa i słodki poczęstunek. Warsztat „Podstawowe metody pracy w OK” (Małgorzata Puwałowska i Wiesława Gulatowska)  w przerwie kawa i słodki poczęstunek.
11:30 – 13:00 Lekcja otwarta J. angielski (Aleksander Kozłowski) – praktyczne obserwacje działań OWU Lekcja otwarta: Edukacja wczesnoszkolna (Beata Ziółkowska) – OK w praktyce
Lekcja otwarta J. polski (Renata Szymczak) – metody rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem w praktyce Lekcja otwarta: Biologia (Małgorzata Porożyńska) – OK w praktyce
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 13:50 Omówienie warsztatów i lekcji w grupie warsztatowej. Omówienie warsztatów i lekcji w grupie warsztatowej. Omówienie warsztatów i lekcji w grupie warsztatowej.
13:50 – 14:20 Spotkanie uczestników konferencji z moderatorem (refleksje, arkusz ewaluacji, uzasadnienie nadania tytułu SUS)
14:20 – 15:20 Zakończenie (IZ moderatora, nadanie tytułu SUS, przemówienia gości)
Skip to content