Bezpiecznie i przyjaźnie

 W dniach 19.09. – 23.09.2016r. w Zespole Szkół w Lubiewie dla uczniów gimnazjum w ramach realizacji zadnia „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaplanowano akcję pod hasłem „Bezpiecznie i przyjaźnie”. W tym czasie zorganizowano szereg działań i spotkań dla gimnazjalistów związanych z bezpieczeństwem dziecka.

            Od poniedziałku do czwartku każda klasa – gimnazjum będzie miała godzinę zajęć warsztatowych według rozpiski. Pozostałe lekcje odbywają się bez zmian.

            Przewidujemy również konkurs dla klas, które będą miały możliwość zdobycia punktów za przygotowaną ulotkę oraz za odpowiedzi udzielone podczas gry terenowej.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem”, zadanie koordynują: Justyna Ciechanowska oraz Ewa Weyna.

 Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 13.09.2016 do 07.10.2016
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Terminy realizacji poszczególnych działań Miejsce
Apel dla uczniów gimnazjum rozpoczynający Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpiecznie i przyjaźnie” poniedziałek   
19.09.2016

Godz. 7:45

parter
poniedziałek Sala nr 7
Zajęcia z terapeutą uzależnień 19.09.2016

Lekcje:

1.

2.

3. I a – gimnazjum

4. I b – gimnazjum

5. II b – gimnazjum

6. II a – gimnazjum

7. III b – gimnazujm

8. III a – gimnazjum

Zajęcia z fizjoterapeutą wtorek  
20.09.2016

Lekcje:

1.

2.

3. III b

4. III a

5. I a

6. I b

7. II a

8. II b

Sala nr 7
Zajęcia z pierwszej pomocy środa 21.09.2016

Lekcje:

1.

2.

3. I a

4. I b

5. II b

6. II a

7. III a

8. III b

Sala nr 7
Zajęcia fitness czwartek 22.09.2016   Sala gimnastyczna
Lekcje:

1.

2. I a

3. I b

4. III a

5. III b

6. II a

7. II b

8.

 

 

 
Gra terenowa, podczas której uczniowie będą odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień omawianych na zajęciach warsztatowych. piątek Wyznaczona trasa gry terenowej

Dom Kultury

Podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa (wręczenie nagród dla zwycięskich klas, koncert profilaktyczny) 23.09.2016

Lekcje:

1.

2.

3.

4.

5. Gra terenowa

6. Gra terenowa

7. Koncert

8. Koncert

Godziny wychowawcze, przygotowanie ulotek – zadaniem każdej klasy jest przygotowanie ulotki profilaktycznej, która zostanie oceniona i poddana weryfikacji w ramach konkursu „Bezpiecznie i przyjaźnie”. Przygotowaną broszurę należy oddać w dwóch kopiach do dnia 22.09.2016r. do pani Justyny Ciechanowskiej. 12- 22. 09. 2016
* Harmonogram ze względu na warunki pogodowe lub inne okoliczności może ulec niewielkim zmianom.
Skip to content