Kilka ciekawostek o Szkolnym Dniu Profilaktyki

Wywiad z panią Karoliną Przybysz

Kiedy w naszej szkole odbędzie się Dzień Profilaktyki?

Szkolny dzień profilaktyki odbędzie się 22 marca . Wszyscy uczniowie świętują jednocześnie nadejście wiosny.

Jakie atrakcje przygotowano w tym roku dla uczniów?

Uczniowie klasy 6 b , 7 oraz klasy 8 i 3 gimnazjum mają zaplanowaną 1 lekcje według planu. Pozostali nie mają lekcji, rozpoczynają dzień przygotowanym przez panią Renatę Szymczak oraz uczniów naszej szkoły przedstawieniem profilaktycznym w Domu Kultury, najmłodsi natomiast zdrowym śniadaniem. Następnie cała społeczność  szkolna uczestniczyć  będzie w spotkaniach ze specjalistami. Uczestniczyć będą w zajęciach z psychologiem , lekarzem, dietetykami oraz policjantem.

Jaki jest cel organizacji Dnia Profilaktyki?

Szkolny dzień profilaktyki jest okazją uczestniczenia w ciekawych wartościowych działania profilaktycznych . Program ma na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych oraz  wyposażanie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kiedy został zapoczątkowany Dzień Profilaktyki? Kto jest głównym organizatorem?

Realizacja działań profilaktycznych jest jednym z zadań pedagoga szkolnego. Szkolny dzień profilaktyki zapoczątkowany został kilka lat wcześniej przez panią Halinę Chilewską – wieloletniego pedagoga naszej szkoły. W tym roku organizujemy go razem z panią Karoliną Helmin.

Co to jest profilaktyka?

Profilaktyka to przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, ale też promocja zdrowia i zdrowego stylu życia .

Jakie konkursy dla uczniów przewidziano w tym roku?

Zaproponowane w tym roku zostały konkursy dla trzech grup wiekowych, najmłodsi mają możliwość wykazania się w plastycznym konkursie „Dobrze wiem, co jem ”. Uczniowie klas IV-VI biorą udział w konkursie na komiks w tematyce profilaktycznej  „Przemoc w  Internecie”. Młodzież z klas 7,8 i 3 gimnazjum ma za zadanie przygotować komiks profilaktyczny pt. „Dopalacze – wypalacze”.  Na uczniów, którzy wezmą udział w proponowanych konkursach czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam! : )

Wywiad przeprowadzili:

Marysia Helmin oraz Przemek Pipowski

Skip to content