Kółko chemiczne w akcji…

Kółko chemiczne w akcji…

Na kółko uczęszcza 10 uczniów: 4 z klasy VII i 6 z klasy lll gimnazjum. Na zajęciach wykonujemy rozmaite doświadczenia poznając przy tym rozmaite reakcje i związki z nich powstające.

Na zajęciach:

Badaliśmy zmianę gęstości powietrza pod wpływem ciepła.

Przeprowadzaliśmy reakcję egzoenergetyczną – reakcja kwasu octowego z magnezem. W wyniku reakcji powstała sól – octan magnezu (etanian magnezu) oraz wodór, który spalał się z charakterystycznym fukaniem.

Przeprowadziliśmy reakcję zasady sodowej z kwasem octowym w obecności fenoloftaleiny. Produktem reakcji był etanian sodu oraz woda. Powstała sól, zniknęło ph zasadowe, co spowodowało odbarwienie fenoloftaleiny. Aby wykryć nadmiar kwasu, który nie przereagował wprowadziliśmy wskaźnik-oranż metylowy, który pod wpływem kwasu wybarwia się na czerwono.
Skip to content