Komunikaty CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2024

Komunikaty CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2024

Harmonogram, komunikaty i informacje w 2024 r.

https://bip.cke.gov.pl/artykul/262/1813/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r

 

Komunikaty:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty:

20230817 E8_EM_24 Komunikat o przyborach FIN

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

20230817 E8_24 Komunikat o dostosowaniach FIN

 

Skip to content