Konkurs „Aktywność lokalnej młodzieży” – diagnoza sytuacji

Konkurs „Aktywność lokalnej młodzieży” – diagnoza sytuacji

Jakie młodzi ludzie mają potrzeby, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania?

Szanowni Państwo,

 

Partnerstwo LGD Bory Tucholskie chce poznać potrzeby młodych ludzi, by mogli oni zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać pasje i zainteresowania. Przygotowaliśmy anonimową ankietę skierowaną do mieszkańców powiatu tucholskiego (dla osób do 25 roku życia oraz rodziców/opiekunów dzieci do  18  roku  życia). Na podstawie wyników ankiety  sporządzona  zostanie  diagnoza  sytuacji  i  ogłaszane  będą  konkursy  na  projekty realizujące potrzeby  dzieci i młodzieży. Jest więc szansa na realizację Waszych marzeń!

 

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=d5fd7990&&b=ffcd12c956&&c=ac9fa44c

 

Ankieta aktywna będzie do dnia 19 kwietnia 2021r.

Ankieta przeprowadzana jest przez w związku z planowanym przez Partnerstwo LGD Bory Tucholskie ogłoszeniem konkursu w zakresie tematycznym „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży” (projekty inwestycyjne dot. budowy/wyposażenia skierowane do osób poniżej 25 roku życia). Na podstawie wyników ankiety  sporządzona  zostanie  diagnoza  sytuacji, dokonane zostaną zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” i  ogłaszane  będą  konkursy  na  projekty  realizujące potrzeby dzieci i młodzieży ze środków EFRR (oś 7 RPO WK-P). Jednocześnie informujemy, że diagnoza będzie miała charakter ogólny, w jej wyniku wskazane będą preferowane zakresy projektów, ale nie miejsca ich realizacji. Wybór projektów nastąpi w trybie konkursowym.

Partnerstwo „

Skip to content