Kreatywni z kl.3b

Kreatywni z kl.3b

Miesiąc wrzesień i październik to czas intensywnej nauki , pracy ,rozwoju i kreatywności w kl.3b.        W  tym czasie dzieci  wykorzystując swój potencjał  i  pomysłowość wykonały wiele pięknych prac  plastyczno –technicznych- m.in.: ,,drzewo mądrości,, ,jesienne witraże okienne, plakaty lasu z określeniem jego warstw , jak też  makietę przeczytanej wcześniej  powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren  ,,Dzieci z Bullerbyn”. Uczniowie byli zachwyceni  tym zadaniem i podeszli do niego z wielkim zaangażowaniem. Wykonywali  je  w  kilkuosobowych zespołach dobierając się w grupy samodzielnie. Dzieci  wykazały się niezwykłą kreatywnością , wykorzystując w pracach różnorodne materiały .Każda grupa pracowała z ogromnym zaangażowaniem przedstawiając swoją wizję maleńkiej wioski oraz jej mieszkańców. Zadanie było dla dzieci ogromnym wyzwaniem, ale również ciekawym doświadczeniem, z którego wywiązali się znakomicie.

Oprac.B.Oleksiak

Skip to content