Od 1 marca rusza rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny 2024/2025

Od 1 marca rusza rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni

Od 1 marca 2024 rusza rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny 2024/2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły (parter) w godzinach od 7:00 do 15:00. Jesteśmy również w tym czasie do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. Nie mniej jednak przypomnę, że:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być przyjęte dziecko, które:
– w roku 2024 kończy 7 lat,
– w roku 2024 kończy 6 lat i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko, które:
– w roku 2024 kończy 6 lat,
– dzieci poniżej 6 roku życia z woli rodzica oraz w miarę posiadanych wolnych miejsc.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Obwodzie naszej Szkoły.

Obwód szkolny szkoły podstawowej w Lubiewie obejmuje następujące miejscowości :
wsie – Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, Wielonek,
osady – Bruchniewo, Koźliny,
Kolonia Brukniewo.

Do Szkoły Podstawowej w Lubiewie mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc i na wniosek rodziców.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 26 MARCA BR. 
Załączniki:

UWAGA !!! do otwarcia plików (.pdf, .doc, .xls) potrzebne są odpowiednie programy (np. adobe reader, openoffice)

Skip to content