PLICKERS NA PRZYRODZIE…

PLICKERS NA PRZYRODZIE…

Klasy piąte powtarzały materiał z wykorzystaniem aplikacji Plickers. Każdy uczeń otrzymał swój kod i w zależności od tego, jaką chciał udzielić odpowiedź, odwracał go. Nauczyciel skanował kody i w ten sposób uczniowie mogli uzyskać, na tablicy multimedialnej, informację zwrotną dotyczącą prawidłowości odpowiedzi. Przy okazji dobrze się bawiliśmy.

Skip to content