Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie.

W dniu 5 czerwca 2017r. Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki podpisał umowę
z właścicielem firmy Zakład Ogólnobudowlany Michał Trociński z Sępólna Krajeńskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół położonego
w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych”.  Tego samego dnia nastąpiło również przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

Konieczność realizacji tej inwestycji pojawiła się już kilka lat temu. Wykonana przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych ekspertyza techniczna wykazała niemożliwość dalszej eksploatacji budynku szkolnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uczniów. Problem dotyczy zbyt wąskiej klatki schodowej, konieczności instalacji obudowy, zamknięcia i wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu z klatek schodowych
i skrócenia korytarzy komunikacji (ewakuacji). Szczególnie istotnym dla całości sprawy jest brak możliwości zapewnienia, w aktualnym stanie technicznym pełnych wymogów
w zakresie zabezpieczeń techniczno-budowlanych w budynku na co nie pozwalają uwarunkowania eksploatacyjne obiektu. Pierwsza dokumentacja projektowa była wykonana
w 2013r. Pierwotny projekt budowlany zakładał tylko kwestie rozbudowy
i wyprowadzenia klatki schodowej na zewnątrz. Jednakże, uwzględniając obowiązek gmin do zapewnienia od 2015r. miejsc przedszkolnych dla wszystkich 4-latków, od 2017r. dla wszystkich 3-latków oraz przywrócenie wieku szkolnego od 7 lat, projekt rozbudowy szkoły został zmodyfikowany na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, dzięki czemu Gmina zyska 69 nowych miejsc dla przedszkolaków.

Zakres projektu obejmuje m.in:

  • budowę zewnętrznej klatki schodowej od strony północno-zachodniej w stosunku do budynku szkolnego,
  • dobudowę segmentu z pomieszczeniami dydaktycznymi,
  • wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie istniejących pomieszczeń do nowego układu komunikacyjnego,
  • przemurowywanie oraz likwidację istniejących ścian wewnętrznych w budynku i części ścian zewnętrznych,
  • likwidację istniejącej klatki schodowej w budynku,
  • wykonanie nowego wyjścia z budynku od strony boiska,
  • wykonanie utwardzenia przed wejściem z kostki betonowej,
  • przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych,
  • zakup wyposażenia dla czterech oddziałów przedszkolnych.
Skip to content