Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 4 do 6  marca 2019r. zapraszamy na rekolekcje wielkopostne

RAMOWY PROGRAM

REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

04-06 marca 2019r.

 

 Klasy „0” – III Klasy IV – VI Klasy VII, VIII i III gim.

P O N I E D Z I A Ł E K  04.03.2019r.

810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności
815 –   wyjście do kościoła z nauczycielem 815 –  wyjście do kościoła z nauczycielem 815  – wyjście do kościoła z nauczycielem
820 – 900   –  Nabożeństwo Słowa Bożego 820 – 900 –   Nabożeństwo Słowa Bożego 820 – 900   –  Nabożeństwo Słowa Bożego
900 – 920 – przerwa 900 – 920 – przerwa 900 – 920 – przerwa
925 – 1000 – zajęcia z wychowawcą w klasach      /kl. II i III sala nr 18, dzieci z Klonowo – sala 23/ 920wyjście do kościoła z nauczycielem

925 – 1000 – nauka rekolekcyjna

 

925 – 1000  – zajęcia z  wychowawcą

 

W T O R E K  05.03.2019r.

810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 810 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności
815 –   wyjście do kościoła z nauczycielem 815  – wyjście do kościoła z nauczycielem 815 –  wyjście do kościoła z nauczycielem
820 – 900   –  Nabożeństwo Słowa Bożego 820 – 900   –  Nabożeństwo Słowa Bożego 820 – 900 –   Nabożeństwo Słowa Bożego
900 – 920 – przerwa 900 – 920 – przerwa 900 – 920 – przerwa
925 – 1000 – zajęcia z wychowawcą w klasach      /kl. II i III sala nr 18, dzieci z Klonowo – sala 23/ 925 – 1000  – zajęcia z  wychowawcą

 

920wyjście do kościoła z nauczycielem

925 – 1000 – nauka rekolekcyjna

 

Ś R O D A  06.03.2019r.

815 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 815 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności 815 –  wejście do klas i sprawdzenie obecności
820  – wyjście do kościoła z nauczycielem 820  – wyjście do kościoła z nauczycielem 820  – wyjście do kościoła z nauczycielem
830–  Msza św. 830–  Msza św. 830–  Msza św.

 

Skip to content