Rekrutacja do klasy 7 sportowej o profilu unihokeja.

Zespół Szkół w Lubiewie rozpoczyna rekrutację do klasy 7 o profilu sportowym w zakresie unihokeja. Rekrutacja trwa do 12 czerwca 2017 roku.

Kandydatów do klasy sportowej rekrutujemy spośród uczniów obecnych klas szóstych szkół podstawowych. Od kandydatów wymagamy:

  • złożenia wniosku podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych;
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do nauki w klasie sportowej;
  • przystąpienia do prób sprawnościowych;
  • świadectwo ukończenia klasy VI.

W dniu 14 czerwca przeprowadzone zostaną próby sportowe. Dokumentacja do pobrania, w tym procedura przeprowadzenia prób sprawnościowych znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zslubiewo.pl i w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków.

Skip to content