Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę dla uczniów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę dla uczniów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY” ustanawia Nagrodę  dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lubiewo – uzyskujących szczególne osiągnięcia i reprezentujących gminę Lubiewo na zewnątrz.

Termin składania wniosków do sekretariatów szkół – do 07.06.2023r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

W imieniu zarządu Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo ”BORY”

Roman Chmara

 

Skip to content