Sukces Michała…

Sukces Michała…

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom” Konkurs odbywa się na różnych szczeblach oraz w określonych kategoriach wiekowych.

   W kategorii klas I-III na szczeblu gminnym uczeń klasy IIb Michał Kamiński zdobył II miejsce .W pierwszej piątce znalazły się również prace drugoklasistek: Wiktorii Wamka -IV miejsce oraz Julii Lewandowskiej-V miejsce.

Praca Michała została zakwalifikowana do etapu powiatowego i tam również została wyróżniona przez jury i nagrodzona II miejscem.

Serdecznie gratulujemy! 

tekst i foto: Wiesława Pianowska

Skip to content