Uczniowie klasy 3 brali udział w programie „Sportowa klasa”

Uczniowie klasy 3 brali udział w programie „Sportowa klasa”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Sportowa klasa”. W ramach niego w połowie września p. Krystian Puczyński uczestniczył w  konferencji przygotowującej do prowadzenia zajęć w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

#SportowaKlasa to program wymyślony i opracowany przez Fundację Aktywnego Rozwoju założoną m.in. przez wybitną sportsmenkę Magdalenę Fularczyk-Kozłowską i telewizyjnego dziennikarza sportowego Huberta Malinowskiego.

Program polega na utworzeniu sieci sportowych zajęć sprawdzająco-doskonalących, które będą odbywały się pilotażowo w stu grupach w całym województwie kujawsko-pomorskim. W każdej z zakwalifikowanych placówek odbędzie się osiem zajęć na przestrzeni ośmiu tygodni.

Pod koniec września w naszej szkole wystartował program badawczy wsparcia naborów do klas o profilu sportowym. Dzięki niemu na wczesnym etapie będzie można ocenić predyspozycje dzieci do sportu i zwiększyć zainteresowanie rekrutacją.

W naszej szkole w ramach tego programu uczestniczyło 17 uczniów z klasy 3. Przez kolejnych 8 tygodni począwszy od 28 września raz w tygodniu wykonywali oni zestaw prostych ćwiczeń do testów sprawnościowych do klas sportowych, w tym m.in. udoskonalających szybkość, gibkość, skoczność, wytrzymałość i zwinność. Każdy z uczestników na początku otrzymał koszulkę z logiem programu, a także woreczek na strój sportowy.

Już teraz można powiedzieć, że wszyscy w większym czy mniejszym stopniu poprawili swoje osiągi w każdym testowanym elemencie. Mało tego, niektórzy z nich mają wielkie predyspozycje, aby w przyszłości stać się wybitnymi sportowcami (może także olimpijczykami?).

Za zaangażowanie na zajęciach każdy z uczestników na końcu realizacji projektu otrzymał pamiątkowy puchar, certyfikat i medal.

Link do strony programu: https://fundacjaaktywnegorozwoju.pl/sportowa-klasa/

Zdjęcia z zajęć:

 

Skip to content