„Wojsko nasze nam pokaże, jak Ojczyzno kochać Cię…”, czyli konkurs pod patronatem Dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

„Wojsko nasze nam pokaże, jak Ojczyzno kochać Cię…”, czyli konkurs pod patronatem Dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Dnia 25 listopada 2015r. odbył się w Lubiewie Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji oraz Prozy Żołnierskiej i Patriotycznej, nad którym honorowy patronat objął Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie, a jego koordynatorkami – polonistki: Iwona Szumińska-Łyczywek, Renata Szymczak oraz Małgorzata Puwałowska.

W konkursowych zmaganiach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z Bysławia, Świekatowa i Lubiewa. W skład komisji weszli goście specjalni: przedstawiciel Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – Marek Zwiefka, przedstawicielka Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy – ppor. Monika Dudziak oraz reprezentant Ośrodka Doskonalenia Kadr SW w Suchej – por. Radosław Połom. Rolę przewodniczącej jury objęła nauczycielka ZSO w Tucholi – Martyna Olejnik.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Aleksandra Pieczka (SP Bysław), II miejsce -Agnieszka Pryła (SP Lubiewo), III miejsce – Kajetan Żygadło (SP Świekatowo). Wyróżnienie zdobył Konrad Łyczywek (SP Bysław).

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Zofia Zakryś (Bysław), II miejsce – Andżelika Pasińska (Świekatowo), III miejsce – Joanna Pieczka (Świekatowo). Wyróżnienie otrzymał Michał Jędryczka (Bysław).

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców ZS w Lubiewie oraz nagrody sponsorowane przez Muzeum WL i WKU w Bydgoszczy. Poza tym każdy z uczestników obdarowany został licznymi drobnymi upominkami.

Podczas podsumowania konkursu obecna była również Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Lubiewie – Wioletta Szymczak, która pogratulowała recytatorom i podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konkursu.

Czas spędzony na zmaganiach konkursowych umiliły wszystkim piosenki żołnierskie śpiewane przez uczniów ZS w Lubiewie, nad którymi czuwał nauczyciel muzyki – Jacek Janiak.

tekst i foto: Iwona Szumińska-Łyczywek

Skip to content