Rada Rodziców

Radę Rodziców Zespołu Szkół w Lubiewie tworzą rodzice będący jednocześnie przewodniczącymi “trójek klasowych”.

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą następujący rodzice:

  • Justyna Nowacka – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Żaneta Gierczyńska – Zastępca przewodniczącego
  • Aleksandra Weyna – Skarbnik
  • Natalia Nowacka – sekretarz
Skip to content