Opłaty w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Obowiązujące opłaty w szkole:

  • ubezpieczenie indywidualne ucznia: 37 zł. Opłaty do 15.10.2020 roku. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia dziecka
  • składka na radę rodziców: 30 zł / rok jedno dziecko (każde następne dziecko w szkole 20 zł / rok)
  • wychowawcy klas I – VI zbierają na szczoteczki do fluoryzacji 2,50 zł na rok.
  • opłata za ksero: 20 zł / rok (2 zł miesięcznie zbierane przez skarbników klasowych)
  • opłata za ręczniki papierowe i mydło: 10 zł / rok (1 zł miesięcznie zbierane przez skarbników klasowych)
  • opłata za obiad: 3 zł /szt. (kontakt: 797 647 844 lub 512 864 153)
  • doraźne kserowanie przez ucznia: 20 groszy / strona
  • drukowanie w szkole: 20 groszy / strona (np. z komputerów w bibliotece) (czarno biała), (kolor – 40 groszy / strona)
  • duplikat legitymacji szkolnej: 9 zł
  • duplikat świadectwa szkolnego: 26 zł
Skip to content