Opłaty w szkole w roku szkolnym 2023/2024

Obowiązujące opłaty w szkole w roku szkolnym 2023/2024:

  • ubezpieczenie indywidualne ucznia: 45 zł/ rok. Opłaty przyjmowane są do 06.10.2023 roku w sekretariacie szkoły. 

załącznik:

Karta-produktu-BEZPIECZNA-SZKOLA_07.12.2022

Ogólne  Warunki Ubezpieczenia-Bezpieczna-Szkola-od-12-maja-2022-r.-1

 

  • składka na radę rodziców: 40 zł / rok jedno dziecko (każde następne dziecko w szkole 30 zł / rok) płatne w sekretariacie szkoły.
  • wychowawcy klas I – VI zbierają na szczoteczki do fluoryzacji 5 zł na rok.
  • opłata za ksero: 20 zł / rok (2 zł miesięcznie zbierane przez skarbników klasowych)
  • opłata za ręczniki papierowe: 20 zł / rok (2 zł miesięcznie zbierane przez skarbników klasowych)
  • opłata za obiad: 3,50 zł /porcja płatne na konto bankowe szkoły, które podane zostanie we wiadomości. (kontakt do intendenta: 797 647 844)
  • doraźne kserowanie przez ucznia: 30 groszy/strona (czarno-białe), 50 groszy/ strona (w kolorze) .
  • duplikat legitymacji szkolnej: 9 zł
  • duplikat świadectwa szkolnego: 26 zł
  • duplikat karty rowerowej: 9 zł.
Skip to content