Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. wojska Polskiego w Lubiewie od roku szkolnego 2022/2023 przedstawia się następująco:

  • Karolina Kołakowska – przewodnicząca RSU
  • Witold Blachnierek – z-ca przewodniczącej RSU
  • Tomasz Sikorski – sekretarz RSU
  • Oliwia Szulc, Patrycja Zwiefka, Martyna Mrugowska, Timur Kaniowski – członkowie RSU

Opiekunem SU jest: Ewa Weyna

Ukonstytuowanie Rady Samorządu nastąpiło w dniu 10.2022 roku.

Regulamin i kompetencje RSU:

 

Skip to content