Z kart historii…

U ZARANIA DZIEJÓW LUBIEWA- 1344 wieś własnością biskupią.

Udokumentowane dzieje Lubiewa mają swe początki w 1344r., kiedy to- 28 listopada- Ludolf König wielki mistrz zakonu krzyżackiego przekazał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jarosławowi Bogoryi Skotnickiemu dwie wioski Lubę (tak ówcześnie nazywano Lubiewo) i Suchą.

 

POCZĄTKI SZKOLNICTWA W LUBIEWIE XVI w. Szkoła Parafialna.

Początki szkolnictwa na terenie Lubiewa sięgają prawdopodobnie XVI w, kiedy to kształcenie odbywało się w szkołach parafialnych. Najstarszy dokument- zapiski wizytacyjne parafii Lubiewo z lat 1686/7- informuje, że na ziemi proboszczowskiej znajdował się dom szkolny z jednym pokojem. Zapiski te z 1746r. podają, iż dzieci katolickie uczył organista, a kolejne sprawozdania z 1780r. wymieniają, że szkoła parafialna mieściła się w domu organisty, który darmo uczył w okresie zimowym około dwadzieścia dziewcząt i chłopców.

historia2

UTWORZENIE SZKOŁY W LUBIEWIE- 1817 r. Jeden nauczyciel nauczał 186  dzieci.

W roku 1817 została erygowana szkoła w Lubiewie. Budynki szkolne wraz z ogrodem powstały kosztem państwa i parafian. Nauczycieli przysyłał wizytator po uprzednim egzaminie. Z relacji dowiadujemy się: „ Czytania i pisania uczą dość dokładnie dzieci. W religijnym nauczaniu proboszczowi nie pomagają”. Dokument wymienia troje nauczycieli. Po jednym w Lubiewie, w Suchej oraz w Klonowie. Z innego źródła pochodzi informacja, że do szkoły w Lubiewie w wymienionym roku uczęszczało 186 dzieci katolickich.

W owym czasie istniała równolegle także szkoła ewangielicka. Można przypuszczać, że od tego momentu szkoła o charakterze powszechnym funkcjonowała w Lubiewie już nieprzerwanie.

Mieszkańcy Lubiewa wspominali, że na przełomie XIX i XX w. we wsi znajdowały się trzy budynki szkolne, a nauka odbywała się w języku niemiecki.

historia1

POWSTAJĄ BUDYNKI CEGLANE DUŻEJ SZKOŁY (1853/54).

Do dzisiaj użytkowany budynek rozbudowanej tzw. starej (dużej) szkoły oraz kancelarię z mieszkaniem dla kierownika wybudowano prawdopodobnie w latach 1853-1854.

Po odzyskaniu niepodległości i włączeniu Pomorza do Polski w 1920 r. pierwszym kierownikiem szkoły został Alojzy Weiss. Nauczano odtąd wyłącznie w języku polskim.

W 1928 r. Szkoła w Lubiewie liczyła 4 klasy- 176 uczniów, którychnauczało 4 nauczycieli. Kolejnymi kierownikami szkoły do momentu wybuchu II wojny światowej byli: Widźgowski oraz Leopold Kowalski. Szkoła przynależała do 1937 r. do poznańskiego okręgu szkolnego, potem do pomorskiego.

historia3

WYKAZ KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW SP W LUBIEWIE- od r.1920 do 2005

Po przyłączeniu Pomorza do Polski kierownikami lub dyrektorami Szkoły w Lubiewie, począwszy od 1920r., byli: Alojzy Weiss,[?] Widźgowski, Leopold Kowalski- rozstrzelany jesienią 1939r. przez hitlerowców , Matz- w czasie okupacji, po wojnie Franciszek Pazda- od 1945r., Kazimierz Gaca, Jan Śmiekowski, Adam Cieślak, Jan Pozorski, Stefan Redzimski, Władysław Łapka Bogdan Mykowski, Bożena Ziółkowska, Lidia Mrozik, Tadeusz Bąkowski, Jolanta Kowalska-od 2008r…


KALENDARIUM SZKOŁY W LUBIEWIE

(okres 1945- 2015)

01.09. 1945do szkoły w Lubiewie przybył poprzedni nauczyciel- Franciszek Pazda (nowy kierownik) oraz trzech innych. Nauczano w tzw. małej i dużej szkole. Naukę pobierało 139 dzieci.

09.11949kierownikiem szkoły został Kazimierz Gaca.

1958/59szkoła pełna, niezbiorcza. Nauczało pięciu nauczycieli.  Do obwodu szkolnego należały: Lubiewo i wyb., Brukniewo, Lisi Kąt, Lubiewice- część zabudowań.

1959/60kierownikiem szkoły został Jan Śmiekowski.

1960/61szkoła niezbiorcza, pełna z najwyższą klasą VII. Uczyło pięciu nauczycieli.

1963/64w szkole 202 uczniów nauczało sześciu nauczycieli.

09.1963obowiązki kierownika po J. Śmiekowskim przjął Adam Cieślak.

10.04.1965- z inicjatywy Eugeniusza Bąkowskiego założono w szkole Spółdzielnię Uczniowską. Odtąd działał w szkole sklepik.

1965/1966do szkoły uczęszczało 196 dzieci.

09. 1967kierownikiem szkoły został Jan Pozorski.

01.09.1971-otwarcie nowego budynku szkoły. Przenieniesieni boiska szkolnego w miejsce od strony ul. J. Hallera. Ogrodzono zabudowania szkolne.

historia7

historia4

01.01.1973dyrektorem szkoły został (jednocześnie gminnym dyrektorem szkół) Stefan Redzimski. Szkoła ośmioklasowa. Naukę pobierało 221 uczniów.

21.09. 1973- nadanie szkole sztandaru i imienia Ludowego Wojska Polskiego.

02.09 1974- utworzona została Zbiorcza Szkoła Gminna w Lubiewie z obsadą dwunastu nauczycieli. Do szkoły uczęszczały dzieci z: Lubiewa, Trutnowa, Lubiewic i Suchej. Dzałała stołówka szkolna.

1975/76- w placówce uczyło się 374 uczniów w 14 oddziałach. Nauczało 16 nauczycieli. Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci pomordowanych w czasie II wojny nauczycieli z terenu gminy Lubiewo.

11. 1975 – przy szkole rozpoczął działalność dziecięcy, folklorystyczny zespół taneczn-wokalny „Borowiacy”. Kierowała nim Irena Łapka.

historia5

1986/87 – do szkoły uczęszczało 291 uczniów, do 10 oddziałów. Nauczało 21 nauczycieli. Rozpoczęło działalność „Koło żywego słowa” pod opieką Felicji Pozorskiej.

1987- oddano do użytku nadbudowane II piętro budynku szkoły.

stara szkola

1989– szkoła uczyła 334 dzieci.

historia10

historia9

historia8

11.1994- ukazuje się pierwsza szkolna gazetka uczniowska pt. „Kasztanowiec”. W kolejnych latach miesięczniki lub dwumiesięczniki: „Nudy z Budy”, „Ketchup Scholny”, „Gimnazjalne igraszki” i „Lubczyk”.

historia13

2002- odbył się zjazd absolwentów rocznik 1956.

historia12

02.09.2003- oddano do użytku pierwszą na terenie Gminy Lubiewo salę sportową wraz z zapleczem i dwiema izbami lekcyjnymi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2002/03– placówka uzyskała tytuł „Szkoły z klasa.

31.05.2003- zjazd koleżeński absolwentów naszej szkoły roczników z lat 30- tych XXw. Wzruszające spotkanie niemal 30- szkolnych „weteranów” z Polski i z zagranicy odwiedziło stare mury, rozmawiało z uczniami i nauczycielami, modliło się w miejscowym Kościele. W dowód wdzięczności i pamięci przekazali oni szkole sprzęt sportowy i książki oraz postanowili gromadzić środki finansowe na rzecz szkoły. ”Duszą” tego spotkania był ks. dr Zygmunt Iwicki.

historia11

2004- Zespół Szkół w Lubiewie powstał decyzją Rady Gminy Lubiewo w 2004 roku. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa w Lubiewie, Gimnazjum w LubiewieorazSzkoła Filialna w Suchej.

2005/06- obydwie szkoły realizowały projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła Marzeń. Uczestniczyło w nim ponad 300 dzieci i 30 nauczycieli.

2008- dyrektorem Zespołu Szkół w Lubiewie została Jolanta Kowalska, a zastępcą Roman Gulatowski.

2010– Szkoła ma Swojego patrona. Ponownie zostaje nim Wojsko Polskie.

269482_400938716646448_463911402_n

2013 – Obchody 160 -lecia Szkoły Podstawowej w Lubiewie wraz ze zjazdem absolwentów.

1379686_555488104524841_877352641_n

2015 – szkoła uzyskuje tytuł Szkoły Uczacej Się (na lata 2015-2017)

P1080449

Źródła i opracowania:

Iwicki Z., Iwiccy z Lubiewa., Pelplin 2003.

Kroniki Szkoły Podstawowej w Lubiewie (1966 –1990).

Sass M., Zarys dziejów Lubiewa (Cz. I- III). „W rodzinie”, 1999.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Pod red. F. Sulimierskiego. T V. Warszawa 1884.

Śliwińska G., Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Lubiewie, Bydgoszcz 2002.

Relacje pp. B. Iwickiego ,H. Lemańczyk, J. Pozorskiego,

Fotografie w zbiorach: Biblioteki SP w Lubiewie, Z. Iwickiego, H. Lemańczyk,

L. Siemienieckiej.

Skip to content