Dokumenty szkolne

PRAWO SZKOLNE:

LP Nazwa dokumentu szczegóły
1. Statut Szkoły Podstawowej w Lubiewie aktualizacja 2017
2. Regulamin Punktowego Systemu Oceniania zachowania aktualizacja 2018
3. Wewnątrzszkolny Zestaw Oceniania w SP Lubiewo
Regulamin pracowni komputerowej aktualizacja 2020

WZORY DOKUMENTÓW SZKOLNYCH:

LP Wzór dokumentu szczegóły
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wersja PDF
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wersja DOC
3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wersja DOC
4. KLAUZULA INFORMACYJNA. Wydawanie duplikatów świadectw i innych druków szkolnych wersja DOC

RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA – przed reformą:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA:

UWAGA !!! do otwarcia plików (.pdf, .doc, .xls) potrzebne są odpowiednie programy (np. adobe readeropenoffice)

Skip to content