http://splubiewo.edu.pl/en/

Tutaj znajdziesz pomoc i wsparcie!

 • Szkoła Podstawowa w Lubiewie
 1. Wojska Polskiego 16,

89-526 Lubiewo

tel. kom.  512 864 153
e-mail: sekretariat@splubiewo.edu.pl

pedagog 721 607 231

psycholog 660 088 129

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie
 • Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubiewo
 1. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo

tel. (052) 33 492 49

e-mail: gops@lubiewo.pl

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie
 1. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

tel. (052) 33 49310 wew.21

 • Posterunek Policji w Cekcynie
 1. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

tel. służbowy 52 33 66 318

tel. kom. 519 337 787

e-mail: dzielnicowy.cekcyn4@bg.policja.gov.pl 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
 1. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

(052) 55 920 18

e-mail: pcprtuchola@wp.pl

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 1. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

tel. (052) 55 400 45

tel. kom. 664 721 527

e-mail: sow.tuchola@wp.pl

 • Niebieska linia

tel. 800 12 00 02

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info