Rekrutacja…

DRODZY RODZICE

Zasady szczegółowe rekrutacji dostępne po kliknięciu:

ZASADY REKRUTACJI – (Szczegółowe na dany rok szkolny)

 

Zasady ogólne:

Do klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny może być przyjęte dziecko, które:
– w roku rekrutacji kończy 7 lat
– w roku  rekrutacji kończy 6 lat i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Do Oddziału Przedszkolnego może być przyjęte dziecko, które:
– ukończy 6 lat
– dzieci poniżej 6 roku życia z woli rodzica.

W pierwszej Kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Obwodzie naszej Szkoły. Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Lubiewie obejmuje następujące miejscowości :
wsie – Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, Wielonek,
osady – Bruchniewo, Koźliny,
Kolonia Brukniewo.

Do Szkoły Podstawowej w Lubiewie mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc i na wniosek rodziców.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego  wniosek,
– Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wniosek ,
– Wniosek o przyjęcie do szkoły wniosek  .

oraz w sekretariacie szkoły w godz: 7:00 – 15:00 w każde dni robocze.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

UWAGA !!! do otwarcia plików (.pdf, .doc, .xls) potrzebne są odpowiednie programy (np. adobe readeropenoffice)

Skip to content