Ubezpieczenie szkolne

Decyzją Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 wybrane zostało ubezpieczenie grupowe dla uczniów NNW w firmie TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.  Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 45 zł. Wpłaty na ubezpieczenie proszę dokonać do 06.10.2023 r. w sekretariacie szkoły.

Ubezpieczenie BEZPIECZNA SZKOŁA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć uczniom.

 

Jak zgłosić szkodę

Stacjonarnie: w sekretariacie Szkoły można pobrać druk:

,,Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków’’

Rodzic wypełnia go samodzielnie lub przy pomocy agenta ubezpieczeniowego.

Można również zgłosić szkodę samodzielnie poprzez

Internetowy formularz zgłoszenia szkody (załącznik nr 1) lub poprzez stronę internetową

https://zgloszenie-szkody.tuw.pl

Załączniki:

Formularz zgłoszenia szkody (załącznik nr 1), warunki ogólne (załącznik nr 2).

Skip to content