Psycholog

Godziny pracy

Psycholog szkolny mgr Joanna Grzempa

Ogólnie godziny pracy to: czwartek 8.15-14.15

                                               Piątek 8.15- 13.15

Godziny dyspozycyjne dla rodziców , dzieci i konsultacje

Czwartek: 8.15- 9.50 i 13.40-14.35

Piątek : 12.55- 13.15

Adres mailowy
joannagrzempa@splubiewo.edu.pl

Pokój numer 24 na 1 piętrze

 

Do zadań  psychologa w szkole należy

 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej według rozpoznanych potrzeb;
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju uczniów
 • Diagnoza potencjalnych możliwości ucznia;
 • Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • Działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • Współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • Organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej

Psycholog szkolny zaprasza:

 1. Ucznia, gdy:
 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 1. Rodzica, gdy:
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 1. Nauczyciela, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje źródło w psychologii

 

Skip to content