Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

DRODZY RODZICE

Od 4 marca 2019 roku można składać wnioski o przyjęcie do Klasy Pierwszej lub Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski można składać do 29 marca 2019 roku.

Do klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:
– w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 roku),
– w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w roku 2013) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:
– w roku 2019 ukończy 6 lat (urodzone w 2013 roku),
– dzieci poniżej 6 roku życia z woli rodzica.

W pierwszej Kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Obwodzie naszej Szkoły. Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Lubiewie obejmuje następujące miejscowości :
wsie – Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Trutnowo, Wielonek,
osady – Bruchniewo, Koźliny,
Kolonia Brukniewo.

Do Szkoły Podstawowej w Lubiewie mogą być również przyjmowani uczniowie spoza obwodu w miarę posiadanych miejsc i na wniosek rodziców.

Wnioski dostępne są:
– Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego  wniosek,
– Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wniosek ,
– Wniosek o przyjęcie do szkoły wniosek  .

oraz w sekretariacie szkoły w godz: 7:00 – 15:00 w każde dni robocze.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Tel. 512 864 153
E – mail : sekretariat@splubiewo.edu.pl

Skip to content