Komunikaty CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2021

Komunikaty CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

Skip to content