TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTCYJNEGO DO KLAS i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTCYJNEGO DO KLAS i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00– termin złożenia wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)
o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

Od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. do godz. 15:00– termin złożenia wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału  międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. – termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z wagi na zamianę szkół do których kandyduje

Skip to content