Angażujesz – Motywujesz  – Kongres Liderów Edukacji

Angażujesz – Motywujesz – Kongres Liderów Edukacji

Angażujesz – Motywujesz – pod takim hasłem odbywał się 3. Kongres Liderów Edukacji w Toruniu, w którym uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele samorządów. Organizatorem tego wydarzenia była Anna Jurewicz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ w Toruniu.
Nasza placówka miała też swój udział w tym wydarzeniu. Podczas pierwszego dnia kongresu, dyrektor szkoły – Jolanta Kowalska wystąpiła z prezentacją „Jak inspirować do zmiany?”. Kolejnego dnia nasza szkoła dla 54 uczestników konferencji zorganizowała wizytę studyjną. Najpierw uczniowie – Jakub Sikorski, Jagoda Łobocka i Jagoda Pilarska oprowadzili gości po szkole. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych sal lekcyjnych, a także pracowni specjalistycznych tj. integracji sensorycznej, Biofeedback, logopedycznej. Następnie osiem nauczycielek – Karolina Helmin, Justyna Bartnik, Wiesława Pianowska, Beata Ziółkowska, Renata Szymczak, Grażyna Śliwińska, Aleksandra Kołakowska i Monika Wilkowska-Kowalska – pokazało swój codzienny warsztat pracy z uczniami. Uczestnicy mogli zaobserwować różne techniki i metody pracy na lekcji, które nauczycielki stosują, aby angażować uczniów w proces uczenia się. Podsumowaniem wizyty studyjnej był poczęstunek przygotowany przez nasze kucharki oraz refleksje dotyczące zmian w szkole. Jak podkreśla Ania Jurewicz musimy zrobić wszystko, aby zniknęła opinia, że współczesna szkoła przypomina tę XIX wieczną, a przecież jej głównym zadaniem jest wyposażenie ucznia w kompetencje niezbędne do życia w XXI wieku.

 

Skip to content