FELIKS BRONISŁAW PIECZKA ZMARŁ 02 LIPCA 2024 r.

FELIKS BRONISŁAW PIECZKA ZMARŁ 02 LIPCA 2024 r.

Z wielkim żalem, 6 lipca, pożegnaliśmy niezwykłego, wybitnego absolwenta naszej szkoły śp. dr Feliksa Bronisława Pieczkę.

Pan Feliks Pieczka urodził się 18 maja 1935r. w Lubiewie. Czas jego nauki w szkole podstawowej to lata okupacji niemieckiej i pierwsze lata powojenne do 1949 roku. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. Po czym podjął studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego, po ukończeniu których został pracownikiem naukowym. W 1974 roku uzyskał stopień doktora w Państwowym Instytucie Geologicznym w Sopocie. Był nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale także człowiekiem o szerokich horyzontach i wielkim sercu. Zawsze chętnie pomagał innym, angażując się w różnego rodzaju działania. Przykładem jest jego zaangażowanie w działalność solidarnościową w okresie przemian od 1980 r. oraz pomoc dla osób represjonowanych po 13 grudnia 1981r. W latach 1991- 1993 był posłem na Sejm RP. Za wybitne zasługi za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność publiczną i społeczną , został odznaczony w 2022r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Feliks Pieczka często odwiedzał swoje rodzinne strony, a od 2003r (zjazdu absolwentów szkoły, którego był jednym z inicjatorów) nawiązał bliski kontakt ze swoją byłą szkołą. Pozostawił nam cenne wspomnienia i materiały, szczególnie z lat okupacji i powojennych, dotyczące funkcjonowania szkoły w tamtych trudnych czasach. Pan Feliks Pieczka wielokrotnie, zwracając się do pracowników szkoły i uczniów, wskazywał na wartości i postawy, którymi należy się w życiu kierować. Tę krótką notatkę zakończymy cytatem z jednego z jego listów:

„Doceńcie fakt, że możecie zdobywać wiedzę w polskiej szkole, polskim języku. Moje pokolenie początki edukacji zdobywało podczas niemieckiej okupacji, w niemieckiej szkole, w niemieckim języku. Za polską mowę byliśmy bici i upokarzani. Bądźcie strażnikami polskiej kultury, mowy, tradycji, obyczajów, strażnikami patriotyzmu i wartości chrześcijańskich praojców naszych.”

Śp. Feliks Pieczka pozostawił nam i absolwentom naszej szkoły nie tylko wspomnienia, ale także wzorzec życiowej postawy. Całym życiem udowodnił, że będąc wiernym swym wartościom można zostać autorytetem dla młodych ludzi. Właśnie takich autorytetów w dzisiejszych czasach nam potrzeba.

Jolanta Kowalska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Wojska Polskiego w Lubiewie z pracownikami

Skip to content